Certificaat van echtheid

Elke verkochte print of ander medium wordt voorzien van een datum, signatuur en oplage nummer. Tevens wordt op het certificaat vermeld uit welke serie
het ontwerp afkomstig is en voor zover van toepassing ook de titel van het ontwerp.

Voorbeeld, links onder de print:
‘Opgesloten Trapezia’
3/13

Rechtsonder de print:
Henssen 
2019


Bovendien wordt een aangekocht werk voorzien van een hologram met een uniek nummer. Dat zelfde hologram wordt aangebracht op een certificaat van echtheid. Dit certificaat krijgt u mee (of wordt u toegestuurd) bij aankoop van een print of ander medium.
De nummers van deze hologrammen worden opgeslagen in een database. Op deze wijze koopt u altijd een origineel en is de print ook te traceren (provenance).